(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Şantiye Takip Programı

Şantiye Takip Programı

  • Yazar: Omega Pro
  • Kategori: Omega İş Makineleri Yönetimi, Şantiye, Şantiye takip

İnşaat Sektöründe “iş Makineleri Ve Şantiye Yönetimi Yazılımı” Neden Gereklidir ?

İş makineleri ve şantiye takip programında kontrolün tek bir sistem üzerinden yapılması inşaat sektöründe büyük avantajlar sağlıyor. İş makineleri yazılımı sektörde üst düzey koordinasyon ve sorunsuz iletişim için giderek daha da önemli bir hale geliyor. Altyapı inşaat firmaları arasında bilgi transferi, güvenlik alt yapısı, strateji planlama ve uygulama olarak iş sürekliliği ve yetkilendirmede şirket işleyişini hızlandırıyor.

 İş makineleri ve şantiye yönetimi yazılımı

Başta müşteri maliyet kontrolü olmak üzere kaynakların en etkili şekilde yönetilmesini sağlayan iş makineleri ve şantiye yönetimi yazılımı, iş performansını arttıran ve yatırım geri dönüşünü hızlandıran programlardır. İş makineleri ve ekipmanlarla çalışan inşaat sektörüne özel yazılımlardır. Makine ekipman yönetiminde profesyonel çözümler sunarak inşaat karlılık, bütçe ve maliyet kontrolünü sağlar. İnşaat sektöründe önemli bir gider kalemi olan akaryakıtta iş makineleri akaryakıt yönetimi ile yakıt tüketimi kontrol altına alınır. Makine ekipman, proje şantiye, satınalma, finans, bakım arıza, malzeme stok yönetimi ve mobil yönetimi modüllerine sahip olan iş makineleri ve şantiye yönetim yazılımı, geniş çözüm yelpazesi ile tercih edilmektedir.

 İş makineleri ve şantiye yönetimi yazılımının faydaları

Her kademeden erişilebilirliğin sağlandığı iş makineleri ve şantiye yönetimi yazılımı, mükemmel iletişim, üst düzey koordinasyon ve takım çalışmasının sağlanmasında etkilidir.

Proje yönetiminde belirlenen kurallar ve bu kurallara uyulmasını sağlayarak standardizasyon oluşturur.

 Operasyonel maliyetleri azaltarak inşaat karlılık oranını yükseltir.

 İş akışının belirlenen rota çerçevesinde otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar.

 Her aşama için üst düzey raporlama yaparak firmanın sipariş, iş yükü ve üretim planını gözler önüne serer.

 Firma prestijini yükseltir yeni ve global bir imaja sahip olmasını sağlar.

 Nakit akış yönetiminde kontrol sağlanır.

 Bütçe kontrolünü kolaylaştıran profesyonel bir maliyet yönetimi oluşur.

 İletişim güçlendiğinden iletişim sorunlarının neden olduğu problemler ortadan kalkar.

 İnsan hatalarını minimize eder.

 Performansı hızlandırdığından iş performansına ivme kazandırır.

 Tekrarlanan işleri ortadan kaldırdığından proje süresini ve maliyetleri düşürür ve maliyet kontrolü sağlar.

 İş akışı süresinde oluşturulan dokümanların sistematik olarak saklanması ve yönetilmesi sağlanır.

 Revizyon izlenebilirliği sağlandığından kritik konuların tekrar gözden geçirilmesi kolaylaşır.

 Proje çalışma öncesi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve yönetimini sağlar.

 Üretim hataları asgariye iner.

 Tüm doneler gözler önüne serildiğinden iş makineleri ve şantiye takip yazılımı sayesinde daha hızlı ve daha kolay karar verilir.

Author: Omega Pro

Bir cevap yazın