(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Malzeme & Depo Stok Yönetimi

Omega > PROGRAM MODÜLLERİ > Malzeme & Depo Stok Yönetimi

Malzeme depo kum

Doğru zamanda ve yerde doğru malzeme bulundurulmasını temin edecek bir yedek parça ve sarf malzeme stok yönetim sistemidir. Bu sistem; malzemelerin stok ve sipariş takibini yaparken, stok envanter analizleri, fiyat analizleri, malzeme kullanım yerleri ve şekilleri gibi pek çok konuda oldukça detaylı bilgileri barındırır. Bu sayede hangi yedek parçaların gerekli, hangilerinin gereksiz olduğunu, hangilerinin farklı şantiyeler tarafından ortaklaşa kullanılabileceğini tespit ederek parça çeşidini azaltırken, malzemelerin hangi tedarikçilerden en uygun ve en kaliteli şekilde temin edilebileceği ile ilgili detaylı analizler sunar.

Stokların düzgün takibi ile tüm malzeme ihtiyaçlarının uygun biçimde karşılanması ve stok maliyetlerinin minimum seviyede tutulması konusunda kuruma destek olur.

 • Satın alma yönetimi ile entegre çalışır.
 • Proje bazlı, lokasyon bazlı, masraf merkezi bazlı bütçe yapılarının kurulmasını ve satın alma maliyetlerinin bütçe bazlı izlenmesini sağlar.
 • Sarf malzemesi alımlarının bütçe bazlı yürütülmesini sağlar.
 • Tüm malzemeler barkodlanarak malzeme hareketleri bilgi girişlerinin daha hızlı ve daha sağlıklı yapılmasını sağlar.
 • Yedek parça stoklarını her cihaz için yedek parça ve malzeme bazında özelleştirir. Yedek parça ve malzeme stoklarını sipariş verme aşamasından başlayarak kontrol altına alır.
 • Stok seviye kontrolünü belirlenen kritik stok seviyesine bağlı olarak izler ve uyarır.
 • Planlı bakımlarda kullanılması planlanan stok malzemeleri için malzeme ihtiyaç raporları hazırlar.
 • Doğrudan ya da stok ve iş emirleri modüllerini kullanarak satınalma istekleri yaratılabilir.
 • Malzeme siparişi sırasında tedarikçi analizi yapılmasına olanak sağlar.
 • Satınalma sürecini hızlandırmak ve satınalma süreci maliyetlerini azaltmak için onaylı tedarikçiler tanımlar.
 • Stoklu ve stoksuz malzemeleri birden çok ambarlarda izler.
 • Raf ömrüne göre malzemelerin ömrünü takip eder, kullanılabilirliklerini düzenler ve gerekir ise yeniden siparişini sağlar.malzeme depo tahta
 • Malzemelerin son maliyetlerini, ortalama maliyetlerini ve kullanıcının belirlediği standart maliyetlerini takip eder.
 • Risk yönetimiyle entegre olarak malzemelere öncelikler atar.
 • Malzeme tahminlerine ve malzeme kullanılabilirlik bilgisine ulaşımı sağlar.
 • Malzemeler için yapılmış rezervasyonları yönetir.
 • İstenen yedek parçanın kullanıldığı tüm demirbaşları listeler.
 • Malzeme ve yedek parçaların tüm hareketlerini takip edebilmek için, lokasyonların, ambarların ve tedarikçilerin ayrı tanımlanmasını sağlar.
 • Yedek parçalar, sarf malzemeler ve lokasyonlar için özellikleri belirler ve özelliğe bağlı arama yapılabilmesini sağlar.
 • Sınırsız malzeme sınıflandırma parametreleri oluşturulabilir.
 • Kritik seviye ve minimum sipariş miktarı kontrolü yapar.
 • Tedarik süresi takibi yaparak tedarikçi performanslarını izler

 

Sistem, stokların etkili kullanımı, yüksek bulunabilirlik seviyesi, stok seviyelerinin ve stok maliyetlerinin düşürülmesinde önemli rol oynar.

Modül Özellikleri