(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

Makine & Ekipman Yönetimi

Omega > PROGRAM MODÜLLERİ > Makine & Ekipman Yönetimi

Loader

Kurum içerisindeki tüm makine, ekipman ve tesis bilgileri detaylı teknik özellikleri ile birlikte kayıt altına alınır. Cihazlar alt ekipman bilgileri ile birlikte, lokasyon bazında kontrol numaralarını içeren barkodlu etiketleme sistemi kullanılarak sınıflanır, servis ve kullanımla ilgili dokümanları içeren envanter kayıtları oluşturulur.

  • Her makine için standart özellikler (satıcı firma, alım tarihi, alım bedeli, garanti-sigorta bilgileri, marka, model, masraf merkezi vb.) dışında önemli olan ek ekipman özellikleri kullanıcılar tarafından tanımlanır.
  • Makine ve ekipmanların yer değişikliklerini, arızalarını, planlı periyodik bakımlarını, masraflarını, detayı ile birlikte kayıt altına alır ve izler.
  • Makinelerin yaşam döngüsü kayıtlarını ihtiva eden ve kullanılan malzemeler, araçlar, personel ve servis firmalarının bilgilerini barındıran bakım onarım tarihçeleri görüntülenir. Bu bilgiler makinenin ekonomik ömrüyle karşılaştırılarak verimlilik değerlendirmesi yapılır
  • Makinelere ait bakım talimatlarını, onarım prosedürlerini ve görev kontrol listelerini barındırır.
  • Makinelere bağlı komponentler hiyerarşik yapıda görüntülenir.
  • Makinelerin olay kayıtları ile birlikte zimmet ve sigorta takibi yapılır.
  • Makinelere ait her türlü elektronik doküman veritabanında saklanır.
  • Garanti takibi, satın alma ya da kiralama bilgileri kayıt altına alınır.
  • Makinelerle ilgili risk skorları, ilgili parametrelerle belirlenerek risk yönetimi yapılır.

 

Risk Yönetimi

Exkavator

Makinelerin periyodik bakımları, kalibrasyonları, çalışma öncelikleri, tasarımları ve konumlarına göre önem dereceleri tespit edildikten sonra,  interaktif sürecin bir parçası olarak risk değerlendirmeleri yapılır. Sonuç olarak ortaya çıkan risk seviyelerine göre bakım, arıza ve kalibrasyon gibi operasyonlar, cihazların risk seviyelerine göre sınıflandırılarak öncelik değerlerine göre yapılır.

Risk yönetiminde ilk adım, kontrol sistemlerini değişik risk bileşenlerini referans alarak, uygun sınıflandırma tekniği ile tanımlamaktır. Risk bileşenlerinin tanımlanmasından sonra gelen ikinci adım ise cihaz risklerin değerlendirilerek tanımlamasıdır.

 

 

Barkod Desteği

Makine ve ekipmanlar için tanıtıcı barkodların basılması, ve bunların okutularak veri girişlerinin yapılması esneklik ve zaman kazandırır. Makine ve ekipmanların barkodlanması ile izlenebilirlik kolaylaşır, garanti takibi daha etkin yapılır, iş emrinde yapılacak referanslama kolaylaşır. Ayrıca çalışanlara da barkod referansı verilmesi ile iş emirlerindeki işçilik verilerinin oluşturulması kolaylaştırılabilir.

– Makineler Barkodlanır.

– Personel Barkodlanır

– İş emirleri Barkodlanır

 

Sayaç Girişleri

O-MEGA İş Makineleri Yönetimi uygulaması ile makinelere sınırsız sayıda sayaç tanımlanabilir ve bu sayaçlar kullanım ile ilgili farklı ölçümler ve birimlerle takip edilebilir. Kurulan ekipman hiyerarşisinde belirlenen alt seviyelere bu kullanım bilgisi kopyalanarak, önemli verilerin bir daha girilmeden ulaşılabilir olması sağlanır. Örneğin, makinelerin kullanım miktarını kaydetmek için yaratılan kilometre sayacı, lastikler, motor veya herhangi bir alt parça için de referans gösterilebilir. Kullanım süreleri, parçaların yerleri değiştirilse bile üstlerinde kalır, böylece bir lastik başka araca takılsa bile bir önceki kullanım süresi kendisi ile birlikte hareket eder ve bilginin kaybolması engellenir. Bu sayede planlı bakım zamanı, garanti geçerliliği gibi kullanım süresinin kritik olduğu konularda, gerekli olan bilgi sağlanmış olur.

 

Modül Özellikleri