(Buttim) E Blok No : 1290 Kat :1
Osmangazi/Bursa
Pazartesi- Cuma 8.30 - 18.30
Çalışma Saatleri

 

İnşaat, ağırlıklı olarak organizasyona dayanan bir endüstridir. Birden fazla şirket ve yüklenicinin tek bir işi tamamlamak için birlikte çalışması gerektiğinden, organizasyonu son derece zordur.

Projelerin bütçe dışı bir şekilde satın alma siparişleri yoluyla veya kötü zamanlanmış iş planları sebebiyle zaman içinde ilerlemesini engelleyen ayrıntılar tespit edilebilmeli ve gerekli önlemler alınabilmelidir. O-MEGA Proje Yönetimi Modülü ;

  • Projelerdeki tüm fiziki varlıkların kayıt altına alınarak planlı şekilde kullanılmasına imkan tanır.
  • Sınırsız sayıda projeyi yönetebilir, aynı zamanda bu projeleri birbirleriyle ilişkili hale getirebilir.
  • Etkin zaman yönetimi sayesinde teknisyenlerin hangi projede ne kadar çalıştığını takip eder, gerçek iş gücü maliyetlerini ve proje çalışanlarının, taşeronların performanslarını ölçebilir.
  • Projeler içerisinde gerçekleşen tüm satınalma, fatura, hakedişler, harcamalar, iş gücü ve malzeme maliyetleri raporlayabilir.
  • Projelerin seyri, giderleri, malzeme ve iş gücü maliyetleri, hakedişler, masraflar, tamamlanan işler, malzeme ve ihtiyaçlar hakkında gerçek zamanlı raporlar sağlar.
  • Projelerle ilgili her türlü dokümanı elektronik ortamda arşivler.
  • Projelerin bütçe bazlı yönetilebilmesini sağlar.
  • Proje süreçleri ile ilgili otomatik hatırlatma ve bilgilendirme mesajları üretir.
  • Projelerle ilgili malzeme ve işgücü ihtiyaçlarını planlar.
  • Satınalma modülü ile entegre çalışarak projelerle ilgili malzeme talepleri, teklifler ve siparişlerin takibini sağlar.

Proje Yönetimi Özellikleri

Belge Takibi ve Yönetimi

Her belgeyi elektronik olarak saklayıp ileterek artan kağıt dosyalarınızı ortadan kaldırmanızı sağlar. Belgeleri elektronik olarak yönetmek, farklı taraflar arasındaki iletişimi iyileştirir ve bir projeyle ilgili tüm bilgilerin daha ayrıntılı gözetimine izin verir. Aynı zamanda kullanıcıların veritabanına fotoğraf göndermesine veya bunları talep ve siparişlerine eklemesine izin vererek siparişle ilgili karışıklığı ortadan kaldırır.

Teklif Yönetimi / Sunumlar

Teklif sürecinizde kullanacağınız tüm bilgiler, teklif belgeleri, çizim setleri ve sözleşmeler elinizin altında olduğunda teklif süreçleriniz son derece kolay ve detaylı olacaktır.

Şantiye Günlükleri

Yöneticiler, proje sorumluları ve taşeron yöneticiler için, şantiyede olanların günlüklerini tutmak çok önemlidir. Her gün hangi işin tamamlandığını kaydetmenin yanı sıra, malzemeleri ve araçları takip eden iş sahası günlükleri daha doğru satın alma siparişlerine ve daha az israfa neden olur. Bu günlükler ayrıca makinelerin doğru projelerde konumlandırılmasını sağlar veya hangi makinenin hangi şantiyede bulunması gerektiğini size belirtebilir.

Planlama

Planlama, her inşaat projesinin kalbidir, bu nedenle yazılım genellikle bir dizi özelleştirilebilir işlevler içermelidir. Örneğin, proje planının ayrıntılarına göre bir projenin zamanlamasını eşleyen şablonlar oluşturmanıza olanak tanır. Proje tamamlandıktan sonra, şablonu yeniden kullanabilir ve önceki projenin nasıl sonuçlandığına bağlı olarak ayarlamalar yapabilir.

Tahmin

Uzman proje yöneticilerinin bir proje teklifi hazırlamak için işçilik ve malzemelerin ne kadar tutacağını hesaplamalarına yardımcı olur. Ayrıca bütçe tahminleri ile projelerin finansal ilerleyişini takip eder.

Mobil Erişim

O-MEGA’ nın mobil şantiye yönetimi yazılımı, saha ve ofis ekiplerini birbirine bağlar. İnşaat proje yönetimi ile şantiyedeki herkese günlük proje yürütme araçlarını kullanırken, tüm proje planı göz önünde bulundurulur.

Bir şantiyedeki inşaat yönetim araçları tamamen pratik ve hızlı olmalıdır. O-MEGA Mobil Şantiye Yönetimi kağıt, Excel ve Outlook gibi geleneksel çalışma araçlarından çok daha hızlı, pratik ve kontrollüdür. Bu sayede projelerinize kontrol ve şeffaflık sağlar.

Envanter yönetimi

Envanter yönetimi makinelerin verimli kullanılmasına, depo genel giderlerinin düşürülmesine ve yedek parça tedarik zincirinin yönetilmesine yardımcı olur. Birçok şirket ayrı envanter yönetim araçlarına yatırım yaparken, iyi bir inşaat proje yönetimi yazılımı makine envanterlerini bünyesinde barındırır.

Proje yöneticileri, envanter yönetimi araçları ile envanter ihtiyaçlarını daha net bir şekilde tahmin etmek için üretim, proje ve geçmiş satışlardan elde edilen verileri kullanabilir.

Depo yönetimi

Stok yönetimi araçları gibi, depo yönetimi yazılımı da işletmelerin depolarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olur. Detaylı depo yönetimi özelliklerine sahip O-MEGA, fiyatlandırma ve teslimat tahminleri oluşturmak için tedarik zinciri boyunca çeşitli noktalardan gelen verileri kullanır.

Satınalma yönetimi

Malzeme ve parça tedarik kaynaklarından gelen veriler fiyatlandırma ve satın alma kararları için kullanılabilir. Ayrıca tedarikçi firmalar ile olan ilişkilerin yönetilmesi satınalma yönetimi sayesinde mümkündür.

Analizler

Yazılım içindeki analiz araçları , karmaşık veri kümelerine netlik kazandırır. Raporlar, geçmiş verilerdeki uzun vadeli eğilimleri açıklığa kavuşturur ve acil eylem gerektiren dar boğazları belirlemek için ayrıntılara iner.

Translate »